Yrittäminen Arabianrannassa

Arabianranta on Helsingin syntysijan lisäksi myös Helsingin teollistumisen alku. Vanhankaupunginkosken partaalla oli toiminut jo vuosisatoja puurakenteisia myllyjä, ja vuonna 1870 samalle paikalle nousi uusi vesilaitos. Vesivoimalan, Helsingin ensimmäisen vedenpuhistamon lisäksi pumppulaitos alkoi pumpata saarella sijainneista altaista puhdistettua vettä kaupunkilaisille v. 1876.

Myös Arabian tehtaan perustaminen sijoittuu 1800-luvun lopulle, jolloin ruotsalainen posliinitehtailija Rörstrand sai vuonna 1874 Keisarillisen Senaatin luvan perustaa Suomeen posliinitehdas. Tehdasrakennukset nousivat silloiselle Kaanaanmaan niittyalueelle, ja ne nimettiin vieressä sijainneen Arabia-huvilan mukaan.

 

portaali_promo.jpg

"Itämeren johtava taideteollisuuskeskus"  

Arabianrannan kehittyminen "luovan teollisuuden keskittymäksi" sai vauhtia, kun v. 1995 Taideteollinen korkeakoulu, Helsingin kaupunki, kauppa- ja teollisuusministeriö, vakuutusyhtiö Varma, Metra, Hackmann ja Pop&Jazz konservatorio päättivät allekirjoittaa aiesopimuksen "Itämeren johtavan taideteollisuuskeskuksen" muodostamisesta Arabiaan. Pari vuotta tämän jälkeen perustettiin Arabianrannan kehitysyhtiö Art and Design City Helsinki Oy toteuttamaan tätä unelmaa.

2000-luvulla luovan teollisuuden ja osaamisen merkitys on noussut koko suomalaisen kilpailukyvyn kannalta yhdeksi tärkeimmistä kulmakivistä. Arabianrannasta on tällä vuosituhannella kasvanut n. 4000 työntekijän ja 300 luovan alan yrityksen rypäs. Sinänsä hauska yksityiskohta, että pelkästään Arabian Tehtailla oli parhaimmillaan sama määrä työntekijöitä. Arabianrannassa yrittämisessä korostuukin yhdessä tekeminen, verkostoituminen ja läheinen yhteistyö myös alueen kuuden oppilaitoksen kanssa.

Arabia yrityskeskuksena

Arabianranta edustaa ekologisempaa elämäntapaa sovittamalla työpaikan, kodin ja vapaa-ajan kolmion kävelymatkan etäisyydelle toisistaan. Alueena Arabia tarjoaa monelle työpaikan lähellä kotia, mutta myös työympäristön murros, kehittynyt teknologia ja uudet välineet ovat vapauttaneet ihmiset konttoreista kotitoimistoihin. Viime vuosituhannen Business Park -ilmiö on jäämässä taka-alalle kaukaisine sijaintineen ja yksityisautoiluineen "uuden ajan yrityspuiston" tieltä. Arabian alue ja sen yritykset toteuttavat sekä yhteisöllistä että sosiaalista vastuuta, minkä takia aluetta voidaankin kutsua tulevaisuuden yrityspuistoksi.

 

Toimitilat

Toimitiloja Arabiassa on tarjolla 1800-luvun tehdasmiljööstä uuteen Portaali Business Parkiin. Tilatarjonta on erikoistunut palvelemaan luovan teollisuuden yrityksiä ja niiden tarpeita. Kaikki toimitiloja myyvät ja vuokraavat tahot on lueteltu kohdassa "toimitilat".

 

Yrityshakemisto

Luovien alojen yritysten yksi suurimpia toiminnan laajentamisen esteitä on, että kaikki pitää tehdä itse. Yrityshakemisto pyrkii kokoamaan eri alojen osaajia saman listan alle. Hakemistosta löytyy niin kirjanpitäjiä, lakimiehiä ja siivoojia kuin arkkitehteja, muotoilijoita ja suunnittelijoitakin. Näillä sivuilla voi esitellä myös omaa yritystään ja osaamistaan.

 

Yrityshaastattelut

Yrityshaastatteluissa mennään syvemmälle yrityksen arkeen, kysytään yleensä sen omistajan tuntoja ja mietteitä arjesta ja joskus myös juhlasta. Yrityshaastatteluista saa hyvän kuvan yrittäjästä, varsinkin jos tarvitsee asiantuntemusta jollain alalla tai hakee uusia yhteistyökumppaneita. Mikäli haluat lisätä tietoa yrityksestäsi tai tiedät yrityksen josta olisi hyvä tehdä tällainen haastattelu, lähetä palautetta (linkki).