PDF Tulosta Sähköposti
Artikkelin indeksi
Kaupunkiunelma kariutuu
Kaupungin topografia
Kaupunkiunelma
Keskiaikaistyyppinen pikkukaupunki
Julkiset rakennukset ja toiminnot
Rakennukset
Kaikki sivut

Vain yksi kartta

Kaupungista on säilynyt vain yksi, ilmeisesti Hans Hanssonin 1645 piirtämä kartta, joka esittää kaupungin viimeisten vuosien tilannetta. Kartassa näkyy kaupungin korttelit, mutta tontteja ei ole merkitty ja ainoa piirretty rakennus on kirkko. Kaupungin laajuudesta eri aikoina, erityisesti perustamisaikana, ei ole kirjallisia tietoja. Tunnetuissa lähteissä kaupungin väestömäärä, 500-700 henkeä, pysyi melko vakiona koko kaupunkiajan. Se on tuskin ollut kovinkaan paljon suurempi kaupungin perustamisen aikoihin. Mikä alue on jäänyt tyhjäksi, kun osa porvareista vuonna 1556 sai luvan palata kotikaupunkeihinsa, on mahdoton vastata. Väestön väheneminen on ilmeisesti näkynyt autiotonttien lisääntymisenä kaupunkialueen sisällä. Kaupungin asemakaavoitetun alueen vähittäisestä kasvusta tai muuttumisesta ei ole varmoja tietoja. Kaupungin eteläosan säännöllisemmissä kortteleissa on haluttu nähdä Kustaa Vaasan suunnittelema alkuperäinen renessanssi-ihanteiden mukainen kaupunki ja kaupungin pohjoisosan epäsäännöllisissä kortteleissa myöhempää rakentamista. Kortteleiden muotoon on kuitenkin vaikuttanut luonnonmuodot.

Tulipaloista, jotka olisivat mahdollistaneet asemakaavan muuttamisen, on ainoa kirjallinen maininta on talvelta 1570, sillä seuraavana vuonna kaupunkia verotettiin palaneen kaupungin mukaan. Arkeologissa kaivauksissa on vain muutamissa kohdissa havaittu merkkejä rajoitetuista tulipaloista tai rakennuskannan eri-ikäisyyksistä.

 Viimeksi päivitetty 25.09.2009 08:55