Helsinki Living Lab

Taideteollisuuskeskus

Art and Design City Helsinki Oy (ADC) on perustettu vuonna 1997 toteuttamaan niitä tavoitteita ja periaatteita, joita Helsingin kaupungin ym. välisessä aiesopimuksessa (1995) Itämeren alueen johtavasta Taideteollisuuskeskuksesta on määritelty. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa projekteja, jotka lisäävät Arabianrannan-Kumpulan kampusalueen tunnettuutta luovan teollisuuden ja luovien alojen, niihin liittyvän osaamisen sekä innovaatio- ja yritystoiminnan merkittävimpänä keskuksena ja jotka tukevat pyrkimyksiä tehdä Arabianranta-Kumpulasta kansainvälisestikin Helsingin metropolialueen vetovoimainen alue. Arabianranta-Kumpulaa kehitetään myös Living Lab -alueena, jossa voidaan yhteistyössä testata, kehittää ja tuotteistaa uusia teknologioita, palveluita ja toimintatapoja asukkaiden, elinkeinoelämän ja koulutuksen tarpeisiin.

Helsingin seudun innovaatiostrategia

Helsingin seudun innovaatiostrategiassa tavoitteeksi on asetettu Suomen ja pääkaupunkiseudun menestyminen globaalissa kilpailussa. Innovaatiostrategia tähtää pääkaupunkiseudun eri toimijoiden yhteistyön syventämiseen ja alueen innovaatiopotentiaalin nykyistä tehokkaampaan mobilisointiin.

Strategian tavoitteena on toteuttaa Helsingin seudun visio kehittyvästä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palveluiden voimaan perustuvasta maailmanluokan innovaatiokeskuksesta, jonka menestys koituu asukkaiden ja koko Suomen hyväksi. Strategiassa Arabianrannan-Kumpulan alue nähdään erityisesti luovien alojen osaamisen merkittävämpänä kehittämisympäristönä.

Projektitoiminnan tavoitteet

ADC:n tavoitteena on koota Arabianrannan-Kumpulan alueen toimijat yhteen niiden välisen yhteistyön tiivistämiseksi sekä luoviin aloihin, hyvinvointiin, luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyvän osaamis- ja innovaatiopotentiaalin nykyistä tehokkaammaksi hyödyntämiseksi tukemaan Helsingin seudun innovaatiostrategiassa asetettujen päämäärien toteuttamista. Toiminnassa käytetään nimiä kuten Helsinki Virtual Village ja www.helsinkilivinglab.fi, jotka ovat ADC:n omaisuutta.