Arabianrantaan kohoaa ainutlaatuinen osaamis- ja elämiskeskus

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen "Arabianranta-Kumpulasta tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palveluiden maailmanluokan innovaatiokeskus"

Helsingin seudun innovaatiostrategiassa tavoitteeksi on asetettu Suomen ja pääkaupunkiseudun menestyminen globaalissa kilpailussa. Arabianranta-Kumpula nähdään strategiassa erityisesti luovien alojen merkittävimpänä kehittymisympäristönä.

Arabianranta on vuoteen 2012 saakka Helsingin merkittävimpiä rakennuskohteita. Helsingin syntysijoille kohoaa uusi, moderni kaupunginosa, jonne tulee 8000 uutta asukasta ja 5000 uutta työpaikkaa. Arabianranta-Kumpula on jo nyt 13 000 opiskelijan ja 2100 koulutuksen ammattilaisen kampusalue.

Alueen ytimen muodostavat luovan teollisuuden ja teknologian yritykset sekä Taideteollinen korkeakoulu, Helsingin yliopisto, ammattikorkeakoulut Arcada ja Stadia (nyk. Metropolia), Pop & Jazz Konservatorio, ruotsinkielinen ammattikoulu Prakticum, Audiovisuaalinen oppilaitos Heltech sekä kansainvälinen kirjasto- ja tiedekeskus Aralis.

Arabianrannassa jo nyt toimiva alueverkko ja sen virtuaalinen palvelu "arabianranta.fi" yhdistävät niin asukkaat, oppilaitokset kuin yrityksetkin osaksi samaa tietoverkkoinfraa. Samaa tekniikkaa on käytetty jo vuodesta 2002 sekä kansainvälisten, kuten EU-hankkeiden, että kansallisten tutkimusten ja hankkeiden tutkimusalustana.

Suomalainen unelma

Arabianrannassa toteutuu suomalainen unelma asumisesta merenrannalla korkeatasoisissa ja hyvin suunnitteluissa kodeissa. Rakennettuun ympäristöön tulee lisäksi taidetta, kaikkiaan yli 200 teosta.

Taiteen lisäksi rantarakentamiseen liittyvät haasteet ovat asioita, joihin kaupunki on valmis merellisessä Helsingissä panostamaan. Tämä sama suuntaus näkyy, kun Arabianrannan valmistuttua siirrytään rakentamaan Sörnäisten telakka-aluetta "Kalasatamaa".  Myös ympäröivä luonto, Vanhankaupungin linnustoineen ja luonnossuojelualueineen, korostaa tätä kerroksellisuutta, joka yhdistää historian nykypäivään, luonnon urbaaniin kaupunkirakenteeseen sekä tieteen ja teknologian taiteeseen.

Tervetuloa

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen