Helsinki Living Lab -testaajaksi

Helsinki Living Lab-mitä se on?

Tekesin ja yritysten rahoittama Helsinki Living Lab -hanke on Art and Design City Helsingin ja Forum Virium Helsingin yhdessä koordinoima hanke, jonka tarkoituksena on konseptoida ja tuotteistaa olemassa oleva Living Lab -osaaminen kansainväliseksi vientituotteeksi. Hankkeessa on mukana kaikkiaan lähes 20 toimijaa - caseyrityksiä, menetelmäkehittäjiä ja konsultteja. Kaikkien mukana olevien toimijoiden erikoisosaamisen yhdistämisellä, resursseilla ja verkostoilla luodaan maailmanluokan Living Lab -konsepti, jota yritykset voivat hyödyntää joko palveluntarjoajina tai palvelunhyödyntäjinä, ja jonka avulla korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset voivat kehittää omia tutkimusmenetelmiään. Tavoitteena on:

  • kehittää ja tuotteistaa Living Lab -konsepti, jota yritykset voivat hyödyntää omassa tuotekehityksessään joko palveluntuottajina tai -hyödyntäjinä
  • luoda yrityksille Living Lab -testiympäristö, jossa ne voivat tehdä esim. palveluiden käyttötestausta ja palvelukonseptien kehitystä
  • luoda Living Lab -konseptista kansainvälinen vientituote
  • edistää korkeakoulujen tutkimuksellisten menetelmien kehittämistä osana Living Lab -konseptia
  • edistää Helsinki Living Labin verkottumista yhtenä eurooppalaisen Living Lab -verkoston avainalueena mm. European Network of Living Labs -verkostossa
Miten pääsen Living Lab -testaajaksi?
 
Living Lab toteutetaan projektiluontoisina tutkimusjaksoina, joihin voi hakea testaajaksi tapauskohtaisesti. Tutkimuksia markkinoi pääasiassa kohdeyritys, mutta alkavista projekteista tiedotetaan myös Arabianrannan sivuilla. Ohjeet hakemiseen tiedotetaan näiden ilmoitusten yhteydessä. Voit hakea Living Lab- testaajaksi myös osoitteesta www.livinglabs.fi

Mikä on mestarikäyttäjä?

Hankkeeseen liittyy olennaisesti myös mestarikäyttäjä-konsepti. Mestarikäyttäjät ovat kokeneita käyttäjiä, jotka osallistuvat tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen kertomalla omia näkemyksiään ja kokemuksiaan testattavista tuotteista ja palveluista. Osaksi Living Lab -konseptia luodaan mestarikäyttäjien verkosto, jota niin yritykset, korkeakoulut kuin tutkimuslaitoksetkin voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

Miksi Arabianranta?

Arabianranta valittiin yhdeksi perustajaksi 19 muun eurooppalaisen Living Lab -ympäristön kanssa perustamaan Eurooppalaista Living Lab -verkostoa, European Network of Living Lab. Arabiassa on tehty jo vuosia Living Lab -tyyppistä testausta, ja oli luontevaa että Arabia toimii tässä kansainvälisenäkin "mallikohteena". Suurin vahvuus Arabiassa löytyy juuri käyttäjien tunnistamisessa sekä heterogeenisessä asukas- ja käyttäjäpopulaatiossa.