Asukashaastattelut

Arabianrannan asukashaastatteluissa saa käsityksen siitä, millaisia ihmisiä Arabiassa asuu. Haastatteluita ei ole jaoteltu minkään iän, sukupuolen tai muun demografisen muuttujan mukaan.  Yhteisöllisyyden lisäksi yksi tyypillinen "Arabiaan" liittyvä asia on, että monet asukkaista ovat myös töissä tai opiskelevat alueella.

Mikäli tiedät tai sinulla on ehdotuksia haastateltaviksi henkilöiksi, jotka asuvat Arabianrannassa, lähetä palautetta. Kiitos!

 

 

rockthemike.png